Ramowe programy praktyk wg kierunków studiów obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022:

 

Ramowe programy praktyk wg kierunków studiów:

 

 

Dokumentacja dotycząca praktyk dla poszczególnych kierunków studiów: