Regulamin praktyk WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH           

 

Ramowe programy praktyk wg kierunków studiów:

 

ANEKSY DO RAMOWYCH PROGRAMÓW PRAKTYK NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w związku z COVID-19 (wybrane kierunki):

  1. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną, profil praktyczny, I stopień, studia stacjonarne
  2. pedagogika, profil ogolnoakademicki, I i II stopień
  3. pedagogika, profil praktyczny, I stopień, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia stacjonarne i niestacjonarne
  4. pedagogika, profil praktyczny, II stopień, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną, studia stacjonarne i niestacjonarne
  5. pedagogika, profil praktyczny, II stopień, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia stacjonarne i niestacjonarne
  6. pedagogika specjalna, I stopnia – rok II: praktyka ciągła, praktyka semestralna
  7. pedagogika specjalna, I stopnia – rok III, specjalność: LSiPWE, EiROzNI
  8. pedagogika specjalna, II stopień, studia stacjonarne – semestr 2, semestr 4