Sekcja ds. Studenckich

ul. Krakowska 71-79

71-004 Szczecin

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek:             nieczynne
Wtorek – Piątek:        10:00-13:00
E-mail: dos.krakowska@usz.edu.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr Michał Romańczuk

pokój nr 163a

e-mail: dos.krakowska@usz.edu.pl

 

Godziny dyżuru: po wcześniejszym uzgodnieniu

środa 12:00 – 13:00

MS Teams kod: aq5zd10

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA: DYŻURY Sekcja ds. Studenckich

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, iż Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.
Dlatego kontakt z pracownikami Sekcja ds. Studenckich (dawny Dziekanat) możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów —>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony), bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie. Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Codziennie e-maildos.krakowska@usz.edu.pl 
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię – usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź.

Wszelka korespondencja z Dziekanatem powinna odbywać się za pomocą poczty uniwersyteckiej: (numer_albumu)@stud.usz.edu.pl

 

Ogłoszenia Dziekanatu oraz informacje o odwołanych zajęciach znajdują się na stronie dos.krakowska.usz.edu.pl

Studenci, którzy otrzymali decyzję dotyczącą jednokrotnego, bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia (DEZ) z przedmiotu:
 

– niezaliczonego w semestrze zimowym – w celu przystąpienia do egzaminu/zaliczenia przedmiotu kontaktują się indywidualnie z tym samym prowadzącym, który prowadził zajęcia. Dodatkowy egzamin/zaliczenie odbywa się w terminie dla letniej sesji podstawowej.

 
– niezaliczonego w semestrze letnim – w celu przystąpienia do egzaminu/zaliczenia przedmiotu kontaktują się indywidualnie z tym samym prowadzącym, który prowadził zajęcia. Dodatkowy egzamin/zaliczenie odbywa się w terminie dla zimowej sesji podstawowej.
 

Studenci, którzy otrzymali decyzję dotyczącą powtarzania przedmiotu

 
– uczestniczą w zajęciach na tym samym kierunku z rokiem niżej zgodnie z harmonogramem zajęć i przystępują do egzaminu/zaliczenia zgodnie z harmonogramem sesji.