Harmonogram sesji egzaminacyjnej i poprawkowej w semestrze letnim 2022/2023

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej i poprawkowej w semestrze zimowym 2022/2023

 

Termin zaliczenia ustnego u prof. Anny Murawskiej (kierunki: Pedagogika resocjalizacyjna 1 r., Pedagogika specjalna 1 rok jedn. mgr., Animacja kultury 2 r. I st.): 27 lub 28 lutego 2023 r., godz. 11.00 – 13.00, s. 104/O

 
Termin zaliczenia poprawkowego wykładu ogólnouczelnianego z przedmiotu Sztuczna inteligencja:
26.02.2023 r. godz. 16.00, sala N020, ul. Mickiewicza 64
 

Ostatni termin szkolenia BHP dla studentów studiów niestacjonarnych (część praktyczna) – 26.02.2023r., godz. 15.00-16.00, sala 048 w budynku przy ulicy Cukrowej 8 (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania).