Program mobilności studentów i doktorantów MOST

 

Koordynatorzy programu MOST

mgr Ewa Gajewska
e-mail: ewa.gajewska@usz.edu.pl

 

 

Program ERASMUS+

 

Koordynatorzy programu Erasmus+ 

dr Kalina Kukiełko-Rogozińska – koordynator dla kierunków: pedagogika, psychologia, socjologia
e-mail: kalina.kukielko-rogozinska@usz.edu.pl

dr Mateusz Smolaga – koordynator dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, management instytucji publicznych i public relations, nauki o polityce
e-mail: mateusz.smolaga@usz.edu.pl