Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Harmonogram zjazdów 2022/2023

PLANY ZAJĘĆ

UWAGA: plany mogą ulec zmianie!!! Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o sprawdzenie planu (Prosimy odświeżać stronę)

Uwaga studenci z kierunków pedagogicznych:  zajęcia prowadzone są w salach o następujących oznaczeniach:

O: zajęcia są prowadzone w Instytucie Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16-17

K: zajęcia są prowadzone w budynku Wydziału Nauk Społecznych, ul. Krakowska 71-79

UWAGA! ZAŁĄCZNIK DO PLANÓW ZAJĘĆ – WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY

WYKAZ WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH – sem. zimowy 2022/2023

PEDAGOGIKA – profil ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia:

ROK 1

ROK 2

ROK 3

Studia drugiego stopnia:

ROK 1

PEDAGOGIKA  – profil praktyczny

Studia drugiego stopnia:

ROK 2

PEDAGOGIKA  RESOCJALIZACYJNA

Studia pierwszego stopnia:

ROK 1

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie:

ROK 1

ROK 2

ROK 3

ROK 4

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studia jednolite magisterskie:

ROK 1

ROK 2

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia:

ROK 1

ROK 2

Terminarz zjazdów
2022/2023 (sem. zimowy)
07-09.10.2022
14-16.10.2022
21-23.10.2022
04-06.11.2022
18-20.11.2022
02-04.12.2022
16-18.12.2022
13-15.01.2023
27-29.01.2023
03-16.02.2023 – SESJA EGZAMINACYJNA
17-23.02.2023 – PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA
24.02-02.03.2022 – SESJA POPRAWKOWA

Terminarz zjazdów
2022/2023 (sem. letni)
10-12.03.2023
24-26.03.2023
31.03-02.04.2023
14-16.04.2023
28-30.04.2023
12-14.05.2023
19-21.05.2023
16-18.06.2023
23-25.06.2023
01-14.07.2023 – SESJA EGZAMINACYJNA
12-25.09.2023 – SESJA POPRAWKOWA