Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Harmonogram zjazdów 2023/2024

PLANY ZAJĘĆ

UWAGA: plany mogą ulec zmianie!!! Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o sprawdzenie planu (Prosimy odświeżać stronę)

Uwaga studenci z kierunków pedagogicznych:  zajęcia prowadzone są w salach o następujących oznaczeniach:

O: zajęcia są prowadzone w Instytucie Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16-17

K: zajęcia są prowadzone w budynku Wydziału Nauk Społecznych, ul. Krakowska 71-79

UWAGA! ZAŁĄCZNIK DO PLANÓW ZAJĘĆ – WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY

WYKAZ WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH – sem. letni 2022/2023

Sylabusy do wykładów ogólnouczelnianych

Sylabusy – wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 2023/2024

Semestr 3

Semestr 4

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia pierwszego stopnia

BN I – 1 Zjazd

BN I – 2 Zjazd

BN I – 3 Zjazd

BN I – 4 zjazd

BN I – 5 zjazd

BN I – 6 Zjazd

BN I – 7 Zjazd

BN I – 8 Zjazd

BN I – 9 zjazd

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia drugiego stopnia

BN II – 1 Zjazd

BN II – 2 Zjazd

BN II – 3 Zjazd

BN II – 4 Zjazd

BN II – 5 Zjazd

BN II – 6 Zjazd

BN II – 7 Zjazd

BN II – 8 Zjazd

BN II – 9 Zjazd

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia

BW I – 1 Zjazd

BW I – 2 Zjazd

BW I – 3 Zjazd

BW I – 4 Zjazd

BW I – 5 Zjazd

BW I – 6 Zjazd

BW I – 7 Zjazd

BW I – 8 Zjazd

BW I – 9 Zjazd

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia drugiego stopnia

BW II – 1 Zjazd

BW II – 2 Zjazd

BW II – 3 Zjazd

BW II – 4 Zjazd

BW II – 5 Zjazd

BW II – 6 Zjazd

BW II – 7 Zjazd

BW II – 8 Zjazd

BW II – 9 Zjazd

PEDAGOGIKA – profil ogólnoakademicki

Studia pierwszego stopnia:

ZJAZD 1

ZJAZD 2

ZJAZD 3

ZJAZD 4

ZJAZD 5

ZJAZD 6

ZJAZD 7

ZJAZD 8

ZJAZD 9

Studia drugiego stopnia:

ZJAZD 1

ZJAZD 2

ZJAZD 3

ZJAZD 5

ZJAZD 4

ZJAZD 6

ZJAZD 7

ZJAZD 8

ZJAZD 9

PEDAGOGIKA  – profil praktyczny

Studia drugiego stopnia:

ZJAZD 1

ZJAZD 2

ZJAZD 3

ZJAZD 4

ZJAZD 5

ZJAZD 6

ZJAZD 7

ZJAZD 8

ZJAZD 9

 

PEDAGOGIKA  RESOCJALIZACYJNA

Studia pierwszego stopnia:

ZJAZD 1

ZJAZD 2

ZJAZD 3

ZJAZD 4

ZJAZD 5

ZJAZD 6

ZJAZD 7

ZJAZD 8

ZJAZD 9

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie:

ZJAZD 1

ZJAZD 2

ZJAZD 3

ZJAZD 4

ZJAZD 5

ZJAZD 6

ZJAZD 7

ZJAZD 8

ZJAZD 9

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studia jednolite magisterskie:

ZJAZD 1

ZJAZD 2

ZJAZD 3

ZJAZD 4

ZJAZD 5

ZJAZD 6

ZJAZD 7

ZJAZD 8

ZJAZD 9

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia:

ZJAZD 1

ZJAZD 2

ZJAZD 3

ZJAZD 4

ZJAZD 5

ZJAZD 6

ZJAZD 7

ZJAZD 8

ZJAZD 9

Terminarz zjazdów
2023/2024 (sem. zimowy)
06-08.10.2023
20-22.10.2023
27-29.10.2023
17-19.11.2023
01-03.12.2023
15-17.12.2023
12-14.01.2024
19-21.01.2024
26-28.01.2024
31.01-13.02.2024 – SESJA EGZAMINACYJNA
14-20.02.2024 – PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA
21-27.02.2024 – SESJA POPRAWKOWA

 

Terminarz zjazdów
2022/2023 (sem. letni)
10-12.03.2023
24-26.03.2023
31.03-02.04.2023
14-16.04.2023
28-30.04.2023
12-14.05.2023
19-21.05.2023
16-18.06.2023
23-25.06.2023
01-14.07.2023 – SESJA EGZAMINACYJNA
12-25.09.2023 – SESJA POPRAWKOWA