Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Języki obce: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego »

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego

  • Zapisy na zajęcia w-f odbywają się w pierwszym tygodniu zajęć u prowadzących w wyznaczonym na planie dniu i godzinie.
  • Zapisy na zajęcia w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne odbywać się będą poprzez zapisy na MS Teams bezpośrednio u prowadzącego.
  • Udział w obozie sportowym zalicza odpowiedni semestr.
  • Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej
  • Plany zajęć z w-f na rok akad. 2020/2021 (sem. zimowy) na stronie: Studium Wychowania Fizycznego US »
  • Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę.

 

PLANY ZAJĘĆ

UWAGA: plany mogą ulec zmianie!!!

Wszelkie informacje o odwołanych, przełożonych itp. zajęciach umieszczane są na stronie Działu Obsługi Studenta

 

 

KODY MSTeams do zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych 

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Instytut Pedagogiki

Instytut Psychologii

Instytut Socjologii