Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Szkolenie BHP w roku akademickim 2022/23 dla studentów I roku (studia stacjonarne):

Część teoretyczna szkolenia – kliknij tutaj

Dodatkowy termin szkolenia teoretycznego BHP

 

Języki obce: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego »

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego

  • Zapisy na zajęcia w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne odbywać się będą stacjonarnie w miejscu zajęć. Więcej informacji na stronie Studium: http://swfis.usz.edu.pl/plany-zajec/)
  • Udział w obozie sportowym zalicza odpowiedni semestr.
  • Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej
  • Plany zajęć z w-f na rok akad. 2022/2023 (sem. zimowy) na stronie: Studium Wychowania Fizycznego US »
  • Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę.

 

PLANY ZAJĘĆ

UWAGA: plany mogą ulec zmianie!!! Prosimy o sprawdzanie planów przed zajęciami

Wszelkie informacje o odwołanych, przełożonych itp. zajęciach umieszczane są na stronie Działu Obsługi Studenta

 

Uwaga studenci z kierunków pedagogicznych:  zajęcia prowadzone są w salach o następujących oznaczeniach:

O: zajęcia są prowadzone w Instytucie Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16-17

K: zajęcia są prowadzone w budynku Wydziału Nauk Społecznych, ul. Krakowska 71-79

GRUPY: Przynależność studenta do numeru grupy dostępna (w menu po lewej stronie w zakładce Student następnie wybieramy zakładkę Historia semestrów) na stronie: Platforma E-PRODZIEKAN

 

 

UWAGA! ZAŁĄCZNIK DO PLANÓW ZAJĘĆ – WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY

WYKAZ WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH – sem. letni 2022/2023

 

Sylabusy – wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 2022/23

Sylabusy – wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 2023/2024

Semestr 3

Semestr 4

ANIMACJA KULTURY

Studia pierwszego stopnia: ROK 1-3

Studia drugiego stopnia: ROK 1-2

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia:  ROK 1-3

Studia drugiego stopnia: ROK 1-2

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia pierwszego stopnia: ROK 1-3

Studia drugiego stopnia: ROK 1-2

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Studia pierwszego stopnia: ROK 1-3

MANAGEMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I PUBLIC RELATIONS

Studia pierwszego stopnia: ROK 1-3

Studia drugiego stopnia: ROK 1-2

POLITOLOGIA / NAUKI O POLITYCE

Studia pierwszego stopnia: ROK 1-3

Studia drugiego stopnia: ROK 1-2

PEDAGOGIKA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Studia pierwszego stopnia: ROK 1-3

Studia drugiego stopnia: ROK 1-2

PEDAGOGIKA – PROFIL PRAKTYCZNY

Studia drugiego stopnia: ROK 2

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Studia pierwszego stopnia: ROK 1

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie: ROK 1-4

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Studia pierwszego stopnia: ROK 1

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studia jednolite magisterskie: ROK 1-4

Studia drugiego stopnia: ROK 2

PSYCHOLOGIA – studia jednolite magisterskie

ROK 1

ROK 2

ROK 3

ROK 4

ROK 5

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia: ROK 1-3

SOCJOLOGIA – studia pierwszego stopnia

ROK 1

ROK 2

ROK 3

SOCJOLOGIA – studia drugiego stopnia

ROK 1

ROK 2

SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE – studia pierwszego stopnia

ROK 1

ROK 2

ROK 3

SOCIAL SCIENCES – studia pierwszego stopnia (studia w jęz. angielskim)

ROK 1

ROK 2

ROK 3