Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Języki obce: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego »

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego

  • Zapisy na zajęcia w-f odbywają się w pierwszym tygodniu zajęć u prowadzących w planowanych terminach.
  • Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w obozie sportowym zalicza odpowiedni semestr.
  • Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej
  • Plany zajęć z w-f na rok akad. 2019/2020 (sem. zimowy) na stronie: Studium Wychowania Fizycznego US »
  • Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę.

 

PLANY ZAJĘĆ

UWAGA: plany mogą ulec zmianie!!!

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o sprawdzenie numerów sal – mogą ulec zmianie