WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Załącznik nr 1 – roczne sprawozdanie Zespołu Kierunku

Załącznik nr 2 – karta samooceny kierunku

Załącznik nr 3 – protokół hospitacji

Załącznik nr 4 – protokół wizytacji

Załącznik nr 5 – sprawozdanie z konsultacji z podmiotem zewnętrznym

 

Studia na kierunku Pedagogika (studia II stopnia) uzyskały Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) uzyskały Certyfikat Akredytacyjny VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”