WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

SEKCJA DS. KSZTAŁCENIA 

UL. KRAKOWSKA 71-79 

71-017 SZCZECIN 

e-mail: sk.nsp@usz.edu.pl 

p.o. Kierownika sekcji ds. kształcenia

Karolina Knieć (pokój 164) – tel. 91 444 32 35, e-mail: karolina.kniec@usz.edu.pl

 

Sekretariat Dziekana

Paula Chochół (pokój 164) – tel. 91 444 32 33, e-mail: paula.chochol@usz.edu.pl 

 

Plany zajęć, sale

Justyna Stolarska (pokój 166) – tel. 91 444 34 81, e-mail: justyna.stolarska@usz.edu.pl

Jadwiga Śliczna (pokój 166) – tel. 91 444 33 70, e-mail: jadwiga.sliczna@usz.edu.pl

 

Obciążenia dydaktyczne nauczycieli akademickich Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Beata Burdanowska (pokój 171) – tel. 91 444 32 25, e-mail: beata.burdanowska@usz.edu.pl

Obciążenia dydaktyczne nauczycieli akademickich Instytutu Psychologii i Instytutu Socjologii

Urszula Hładyszewska (pokój 171) – tel. 91 444 32 34, e-mail: urszula.hladyszewska@usz.edu.pl

Obciążenia dydaktyczne nauczycieli akademickich Instytutu Pedagogiki

Marlena Borowicz-Nowakowska (pokój 190) – tel. 91 444 33 78, e-mail: marlena.borowicz-nowakowska@usz.edu.pl

 

Umowy cywilno-prawne na prowadzenie zajęć

Anna Kucharska (pokój 172) – tel. 91 444 31 10, e-mail: anna.kucharska@usz.edu.pl

DRUKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O ODRABIANIE ZAJĘĆ

Ogólne zasady odwoływanie/przekładania zajęć dydaktycznych:

  1. W przypadku wyjazdu służbowego wniosek powinien być złożony w sekcji ds. kształcenia na 5 dni przed planowanym wyjazdem.
  2. Na wniosku konieczny jest podpis Dyrektora Instytutu.
  3. W przypadku choroby (zwolnienie lekarskie przekazywane jest automatycznie do Działu Kadr) nauczyciel akademicki jest zobowiązany do powiadomienia sekcji ds. kształcenia telefonicznie, bądź za pośrednictwem maila.

 


KARTA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

KARTA WIZYTACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH