WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

SEKCJA DS. KSZTAŁCENIA 

UL. KRAKOWSKA 71-79 

71-017 SZCZECIN 

e-mail: sk.nsp@usz.edu.pl 

 

 

Kierownik sekcji ds. kształcenia

Marta Neumann (pokój 164) – tel. 91 444 3235, e-mail: marta.neumann@usz.edu.pl

 

Justyna Stolarska (pokój 166) – tel. 91 444 3481, e-mail: justyna.stolarska@usz.edu.pl

Jadwiga Śliczna (pokój 166) – tel. 91 444 33 70, e-mail: jadwiga.sliczna@usz.edu.pl

Beata Burdanowska (pokój 171) – tel. 91 444 3225, e-mail: beata.burdanowska@usz.edu.pl

Urszula Hładyszewska (pokój 171) – tel. 91 444 3234, e-mail: urszula.hladyszewska@usz.edu.pl

Anna Kucharska (pokój 172) – tel. 91 444 3110, e-mail: anna.kucharska@usz.edu.pl

Marlena Borowicz-Nowakowska (pokój 190) – tel. 91 444 3378, e-mail: marlena.borowicz-nowakowska@usz.edu.pl

Karolina Knieć (pokój 190) – tel. 91 444 3420, e-mail: karolina.kniec@usz.edu.pl

DRUKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O ODRABIANIE ZAJĘĆ

Ogólne zasady odwoływanie/przekładania zajęć dydaktycznych:

  1. W przypadku wyjazdu służbowego wniosek powinien być złożony w sekcji ds. kształcenia na 5 dni przed planowanym wyjazdem.
  2. Na wniosku konieczny jest podpis Dyrektora Instytutu.
  3. W przypadku choroby (zwolnienie lekarskie przekazywane jest automatycznie do Działu Kadr) nauczyciel akademicki jest zobowiązany do powiadomienia sekcji ds. kształcenia telefonicznie, bądź za pośrednictwem maila.

 


KARTA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

KARTA WIZYTACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH