Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. Irena Ramik-Mażewska, prof. US – przewodnicząca

Prodziekan ds. Studenckich – dr Michał Romańczuk

 

Przedstawiciele Instytutów Naukowych:

– Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – z-ca dyrektora – dr Dorota Rdzanek

– Instytut Pedagogiki – z-ca dyrektora – dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

– Instytut Psychologii – z-ca dyrektora – dr Celina Timoszyk-Tomczak

– Instytut Socjologii – z-ca dyrektora – dr Robert Bartłomiejski

 

Przewodniczący zespołów kierunków:

– animacja kultury – dr Lidia Marek

– bezpieczeństwo narodowe – dr Ewelina Kochanek

– bezpieczeństwo wewnętrzne – dr hab. Jarosław Piątek, prof. US

– edukacja artystyczna – dr Agnieszka Materne

– management instytucji publicznych i public relations – dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US

– nauki o polityce – dr hab. Łukasz Tomczak, prof. US

– pedagogika (profil ogólnoakademicki) – dr Małgorzata Mikut

– pedagogika (profil praktyczny) / pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacja artystyczną – dr Mikołaj Materne

– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Małgorzata Kunicka

– pedagogika specjalna – dr Maciej Sokołowski-Zgid

– praca socjalna – dr Ilona Kość

– psychologia – dr hab. Piotr Próchniak

– socjologia – dr Albert Terelak

– social sciences – dr Kalina Kukiełko-Rogozińska

– socjotechnika i oddziaływanie społeczne – dr hab Maciej Kowalewski, prof. US

 

Przedstawiciele samorządu studenckiego (1/5 składu)

-Adam Kalinowski

-Aleksandra Bącler

-Nikola Olejnik

-Wiktoria Konkel

-Maria Ivanystka