Programy kształcenia, plany studiów oraz sylabusy poszczególnych przedmiotów dostępne są na stronie US:

Programy kształcenia

Plany studiów
Sylabusy

Uwaga – należy zastosować odpowiedni filtr, aby odszukać konkretny sylabus.
Ze względu na zmiany nazw wydziałów, im mniej filtrów zastosujemy, tym będzie łatwiej.
Najważniejsze filtry to: kierunek studiów (proszę zwrócić uwagę, że może występować dwa razy, należy wybrać odpowiednią pozycję)
oraz rok akademicki – jest to rok, w którym rozpoczęto cykl kształcenia (nie w którym realizowany jest dany przedmiot).

Od roku ak. 2019/2020 programy studiów oraz sylabusy publikowane są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej US:

 Programy studiów i sylabusy (od roku ak. 2019/2020) »