Skład zespołu kierunku dyplomacja i strategia międzynarodowa

 1. dr Mateusz Smolaga – przewodniczący
 2. dr hab. Marcin Orzechowski, prof. US
 3. dr hab. Ewelina Kochanek
 4. dr Monika Potkańska
 5. dr Michał Siedziako
 6. dr Aleksandra Raba-Schulze

 

Skład zespołu kierunku animacja kultury 

 1.  dr Lidia Marek – przewodnicząca zespołu
 2. dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz
 3. dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US
 4. dr hab. Oskar Szwabowski
 5. dr Aleksander Cywiński
 6. dr Aneta Makowska
 7. dr Krzysztof Łuszczek

 

Skład zespołu kierunku bezpieczeństwo narodowe

 1. dr Ewelina Kochanek – przewodnicząca zespołu
 2. dr hab. Grzegorz Ciechanowski, prof. US
 3. dr Monika Potkańska
 4. dr Piotr Ostrowski
 5. dr Michał Siedziako
 6. mgr Oleksandr Veretilnyk

 

Skład zespołu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. dr hab. Jarosław Piątek, prof. US – przewodniczący zespołu
 2. dr hab. Luiza Wojnicz, prof. US
 3. dr Mariusz Sikora
 4. mgr Diana Brzezińska
 5. mgr Sylwia Serwońska
 6. mgr Aleksandra Raba-Schulze

 

Skład zespołu kierunku edukacja artystyczna

 1. dr Mikołaj Materne – przewodniczący
 2. dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
 3. dr Julia Karapuda
 4. dr Agnieszka Materne
 5. dr Lidia Pawlusińska
 6. dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

 

Skład zespołu kierunku management instytucji publicznych i public relations

 1. dr Marta Szulc – przewodnicząca zespołu
 2. dr hab. Piotr Chrobak, prof. US
 3. dr Dorota Kowalewska
 4. dr Patryk Wawrzyński
 5. dr Maria Ochwat

 

Skład zespołu kierunku politologia

 1. dr hab. Agnieszka Lipska-Sondecka – przewodnicząca zespołu
 2. dr hab. Łukasz Tomczak, prof. US
 3. dr Artur Staszczyk
 4. dr Katarzyna Zawadzka
 5. dr Janusz Jartyś

 

Skład zespołu kierunku pedagogika (profil ogólnoakademicki)

 1. dr Małgorzata Mikut – przewodnicząca zespołu
 2. dr hab. Hubert Kupiec
 3. dr Monika Zięciak
 4. dr Jacek Moroz
 5. dr Maksymilian Chutorański
 6. dr Barbara Żakowska
 7. dr inż. Małgorzata Nermend

 

Skład zespołu kierunku pedagogika specjalna

 1. dr Agata Chilman – przewodnicząca zespołu
 2. dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US
 3. dr hab. Marcin Wlazło, prof. US
 4. dr Joanna Buława-Halasz
 5. mgr Magdalena Iwan

 

Skład zespołu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 1. dr Lidia Pawlusińska – przewodnicząca zespołu
 2. dr Bożena Grzeszkiewicz
 3. dr Agnieszka Materne
 4. dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

 

Skład zespołu kierunku

pedagogika (profil praktyczny) / pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną

 1. dr Mikołaj Materne – przewodniczący zespołu
 2. dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
 3. dr Lidia Pawlusińska
 4. dr Agnieszka Materne

 

Skład zespołu kierunku praca socjalna

 1. dr Ilona Kość – przewodnicząca zespołu
 2. dr hab. Beata Bugajska, prof. US
 3. dr Rafał Iwański
 4. dr Aneta Jarzębińska
 5. dr Aleksandra Sander

 

Skład zespołu kierunku psychologia

 1. dr hab. Piotr Próchniak – przewodniczący zespołu
 2. dr Magdalena Chęć
 3. dr Małgorzata M. Kulik
 4. dr Roman Szałachowski
 5. dr Marzena Piłat
 6. mgr Maria Ligocka
 7. mgr Anna Sołtys

 

Skład zespołu kierunku socjologia

 1. dr Albert Terelak – przewodniczący zespołu
 2. dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US
 3. dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US
 4. dr Robert Bartłomiejski
 5. dr Karolina Izdebska
 6. dr hab. Arkadiusz Kołodziej, prof. US
 7. dr Żaneta Stasieniuk

 

Skład zespołu kierunku social sciences

 1. dr Kalina Kukiełko – przewodnicząca zespołu
 2. dr Robert Bartłomiejski
 3. dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US
 4. dr Anna Królikowska
 5. dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US
 6. dr Małgorzata Wałejko

 

Skład zespołu kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne

 1. dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US – przewodniczący zespołu
 2. dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US
 3. dr Sebastian Kołodziejczak
 4. dr Albert Terelak
 5. dr hab. Łukasz Tomczak, prof. US

 

Skład zespołu kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 1. dr Aneta Jarzębińska – przewodnicząca zespołu
 2. dr hab. Beata Bugajska, prof. US
 3. dr hab. Marta Komorowska-Pudło
 4. dr Edyta Sielicka
 5. dr Urszula Kazubowska
 6. dr Barbara Chojnacka
 7. dr Rafał Iwański

 

Skład zespołu kierunku pedagogika resocjalizacyjna

 1. dr hab. Huber Kupiec – przewodniczący zespołu
 2. dr Monika Zięciak
 3. dr Edyta Sielicka
 4. dr Aleksandra Sander
 5. dr Paweł Popek