Zarządzenie nr 4/2023 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2023 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2023/2024

Zał. 1 do zarz. nr 4/2003

Zarządzenie nr 3/2023 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2023/2024

Zał. 1 do zarz. nr 3/2003

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13 maja 2023 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 19 maja 2023 na Wydziale Nauk Społecznych US

Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej ocenę formalną i merytoryczną wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego

Zarządzenie nr 12/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu kierunku dla kierunku dyplomacja i strategia międzynarodowa na Wydziale Nauk Społecznych

Załącznik do zarządzenia nr 12

Zarządzenie nr 11/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu zespołu kierunku dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, management instytucji publicznych i public relations, bezpieczeństwo narodowe, edukacja artystyczna na Wydziale Nauk Społecznych

Załącznik do zarządzenia nr 11

Zarządzenie nr 10/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 9/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powoływania opiekunów praktyk na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 9/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powoływania opiekunów praktyk na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 8/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Kierunku dla kierunków bezpieczeństwo narodowe, management instytucji publicznych i public relations,  politologia, pedagogika (profil ogólnoakademicki), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika (profil praktyczny)/ pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacja artystyczną realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8

Zarządzenie nr 7/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 27 września 2022 r. w sprawie podziału godzin w ramach tzw. puli dziekańskiej dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych w rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 6/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołania opiekunów I roku, na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5

Zarządzenie nr 2/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Kierunku dla kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, management instytucji publicznych i public relations i politologia realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 16/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w sprawie powołania opiekunów praktyk na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2021/2022

 

Zarządzenie nr 16/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania opiekunów praktyk na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 15/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 18 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 12/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 6 października 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 10/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania opiekunów I roku na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 11/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie podziału godzin w ramach tzw. puli dziekańskiej dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 10/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania opiekunów I roku na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 9/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych US w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2021

Zarządzenie nr 8/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna na Wydziale Nauk Społecznych US

Zarządzenie nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. promocji na Wydziale Nauk Społecznych US

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany przewodniczącego Zespołu Kierunku dla kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz praca socjalna realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. promocji na Wydziale Nauk Społecznych US

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. praktyk na Wydziale Nauk Społecznych US

Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Kierunku dla kierunku animacja kultury realizowanego na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Kierunku dla kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne i management instytucji publicznych i public relations realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Kierunku dla kierunku animacja kultury realizowanego na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 11/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie powołania opiekunów praktyk na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 10/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie powołania Pana prof. dr hab. Janusza Ruszkowskiego na opiekuna naukowego dla studenta I roku Pana Gracjana Szuflitowskiego

Zarządzenie nr 9/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13 października 2020 r. 

w sprawie powołania opiekunów I roku na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie powołania opiekunów I roku na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołów Kierunków dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

Zarządzenie nr 5/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie powołania koordynatorów kierunków (przewodniczących zespołów) dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 03 kwietnia 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 03 lutego 2020 r. 

w sprawie zasad ustalania składu komisji i terminów egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 03 lutego 2020 r. 

w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów jakie musi spełniać praca dyplomowa (właściwe dla danego kierunku, profilu, poziomu kształcenia)

Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 03 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 5/2019 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 grudnia 2019 r. 

w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji oraz wizytacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych

Załącznik nr 1 – Karta hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 2 – Karta wizytacji zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 4/2019 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 1 października 2019 r. 

w sprawie powołania opiekunów praktyk na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 3/2019 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 1 października 2019 r. 

w sprawie powołania opiekunów roku na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 2/2019 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 1 października 2019 r. 

w sprawie powołania Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 1/2019 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 1 października 2019 r. 

w sprawie powołania składów Zespołów Kierunków dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Załączniki do Zarządzenia nr 1/2019