• Kierunki realizowane na Wydziale Nauk Społecznych:
  • Bezpieczeństwo narodowe – I i II stopień
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – I i II stopień
  • Pedagogika (profil ogólnoakademicki) – I i II stopień
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite magisterskie
  • Pedagogika specjalna – jednolite magisterskie
  • Praca socjalna – I i II stopień