Aktywność polityczna alterglobalistycznych ruchów społecznych wobec konsumpcjonizmu.

dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US – promotor
dr Dorota Rdzanek- promotor pomocniczy
mgr Monika Krzeszewska
Obrona: 21 listopada 2019 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– dr hab. Filip Pierzchalski, Uniwersytet Warszawski

Plik do pobrania

Polityczne i pozapolityczne czynniki wielokadencyjności burmistrzów w miastach średniej wielkości w Polsce.

dr hab. Maciej Drzonek, prof. US – promotor
dr Aleksandra Sander- promotor pomocniczy
mgr Bartosz Mazurkiewicz
Obrona: 14 listopada 2019 r.
Recenzenci
– dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski

Plik do pobrania

Polityzacja zjawiska imigracji w Polsce.

dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – promotor
mgr Ewa Piepiora
Obrona: 24 października 2019 r.
Recenzenci
– dr hab. Anita Adamczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Plik do pobrania

Treści religijne i ideowe w arengach dokumentów księstwa Gryfitów (do 1295 r.).

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski- promotor
dr Rafał Simiński- promotor pomocniczy
mgr Michał Franiak
Obrona: 24 października 2019 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Tomasz Nowakowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– dr hab. Adam Szweda, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Plik do pobrania

Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

prof. dr hab. Barbara Kromolicka- promotor
dr Hubert Kupiec- promotor pomocniczy
mgr Monika Zięciak
Obrona: 16 września 2019 r.
Stopień nadano: 19 września 2019 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Anna Nowak, Uniwersytet Śląski
– dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Plik do pobrania

Doświadczenie parentyfikacji w perspektywie biograficznej.

prof. dr hab. Barbara Kromolicka- promotor
dr Aneta Jarzębińska- promotor pomocniczy
mgr Barbara Chojnacka
Obrona: 9 lipca 2019 r.
Stopień nadano: 19 września 2019 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Andrzej Olubiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Plik do pobrania

Obraz klęski militarnej w rzymskiej ideologii zwycięstwa. Restytucje znaków legionowych oraz problematyka jeńców w świetle źródeł literackich i ikonograficznych w okresie pryncypatu.

dr hab. Danuta Okoń, prof US – promotor
mgr Hadrian L. Kryśkiewicz
Obrona: 19 czerwca 2019 r.
Stopień nadano: 19 września 2019 r.
Recenzenci
– dr hab. Katarzyna Balbuza prof. UAM, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
– dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Plik do pobrania

Metoda parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V. Quine’a.

prof. dr hab. Tadeusz Szubka – promotor
mgr Artur Kosecki
Obrona: 6 czerwca 2019 r.
Stopień nadano: 19 czerwca 2019 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski
– dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Plik do pobrania

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej w polityce bezpieczeństwa państwa po roku 1999.

dr hab. Jarosław Piątek, prof. US – promotor
dr Szczepan Stempiński – promotor pomocniczy
mgr Marceli Furmann
Obrona: 7 marca 2019 r.
Stopień nadano: 14 marca 2019 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Jerzy Konieczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J.Długosza w Częstochowie

Plik do pobrania

Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich okręgu poznańskiego w latach 1989-2015.

dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US – promotor
mgr Paweł Radziszewicz
Obrona: 27 lutego 2019 r.
Stopień nadano: 14 marca 2019 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski
– dr hab. Joanna Sosnowska, Uniwersytet Łódzki

Plik do pobrania

Ziemie Zachodnie i Północne w polskim filmie fabularnym (1945-1970).

dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US – promotor
mgr Maciej Kowalski
Obrona: 14 lutego 2019 r.
Stopień nadano: 14 marca 2019 r.
Recenzenci
– dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Plik do pobrania

Wizerunki kobiecości i męskości w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej.

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US – promotor
mgr Maciej Sokołowski-Zgid
Obrona: 18 stycznia 2019 r.
Stopień nadano: 14 lutego 2019 r.
Recenzenci
– dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
– dr hab. Edyta Zierkiewicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Plik do pobrania

Polityka etniczna w III Rzeczpospolitej w ocenie liderów mniejszości ukraińskiej.

dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US – promotor
dr Małgorzata Mieczkowska – promotor pomocniczy
mgr Amadeusz Urbanik
Obrona: 10 stycznia 2019 r.
Stopień nadano: 17 stycznia 2019 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
– dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Plik do pobrania

Funkcjonowanie zespołów nauczycielskich. Oczekiwania a rzeczywistość.

prof. dr hab. Barbara Kromolicka – promotor
mgr Bożena Majewicz
Obrona: 30 października 2018 r.
Stopień nadano: 15 listopada 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Halina Guzy-Steinke, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
– dr hab. Julita Orzelska, Uniwersytet Szczeciński

Plik do pobrania

Filozofia społeczna Róży Luksemburg.

dr hab. Jerzy Kochan, prof. US – promotor
mgr Damian Winczewski
Obrona: 26 października 2018 r.
Stopień nadano: 15 listopada 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski
– dr hab. Tomasz Czakon, Uniwersytet Śląski

Plik do pobrania

Księgi seweriańskie Historii rzymskiej Kasjusza Diona (LXXIV-LXXX) i ich bizantyńscy epitomatorzy.

dr hab. Danuta Okoń, prof. US – promotor
dr Małgorzata Cieśluk – promotor pomocniczy
mgr Kamil Biały
Obrona: 18 października 2018 r.
Stopień nadano: 15 listopada 2018 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki
– prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Plik do pobrania

Multimedialne opowieści o sobie i o świecie w blogach nastolatków.

dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US – promotor
dr Ewa Murawska – promotor pomocniczy
mgr Marta Gliniecka
Obrona: 27 września 2018 r.
Stopień nadano:
Recenzenci
– dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
– dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Plik do pobrania

Wpływ kabały na filozofię Giovanniego Pica della Mirandoli.

dr hab. Jaromir Brejdak, prof. US – promotor
dr Piotr Goniszewski – promotor pomocniczy
mgr Joanna Smoluk-Stachowska
Obrona: 26 września 2018 r.
Stopień nadano:
Recenzenci
– prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
– dr hab. Danilo Facca, prof. PAN, Polska Akademia Nauk

Plik do pobrania

Typy animatorów artystycznej kultury studenckiej w środowisku akademickim Szczecina.

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski – promotor
dr Marek Matyjewicz – promotor pomocniczy
mgr Jerzy Grzegorek
Obrona: 25 września 2018 r.
Stopień nadano:
Recenzenci
– prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, Uniwersytet Łódzki
– dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Plik do pobrania

Wartości kobiece w biznesie.

prof. dr hab. Renata Ziemińska – promotor
dr Marta Hozer-Koćmiel – promotor pomocniczy
mgr Monika Różycka
Obrona: 20 czerwca 2018 r.
Stopień nadano: 20 września 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
– dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Plik do pobrania

Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989-2014.

dr hab. Elżbieta Magiera, prof US – promotor
mgr Barbara Żakowska
Obrona: 18 czerwca 2018 r.
Stopień nadano: 20 września 2018 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Romuald Grzybowski, Uniwersytet Gdański
– dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Plik do pobrania

Krytyka społeczeństwa kapitalistycznego w brytyjskiej filozofii społecznej (Miliband, Hervey, Eagleton).

dr hab. Jerzy Kochan, prof US – promotor
mgr Ireneusz Kawa
Obrona: 19 czerwca 2018 r.
Stopień nadano: 20 września 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Halina Walentowicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
– dr hab. Tomasz Czakon, Uniwersytet Śląski

Plik do pobrania

Proces europeizacji Finlandii ze szczególnym uwzględnieniem Laponii. Doświadczenia  społeczno-gospodarcze.

dr hab. Ryszard Tomczyk, prof US – promotor
dr Marek Górka – promotor pomocniczy
mgr Krzysztof Kaczmarek
Obrona: 22 maja 2018 r.
Stopień nadano: 21 czerwca 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG, Uniwersytet Gdański
– dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski

Plik do pobrania

Nauczycielskie koncepcje refleksyjności. Studium fenomenograficzne.

dr hab. Anna Murawska, prof US – promotor
dr Małgorzata Wałejko – promotor pomocniczy
mgr Agnieszka Jankowska
Obrona: 7 maja 2018 r.
Stopień nadano: 17 maja 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
– dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Plik do pobrania

Kształtowanie narastającego państwowego zasobu archiwalnego w Polsce od 1983 r. Praktyka archiwalna na przykładzie wybranych archiwów państwowych.

prof. dr hab. Radosław Gaziński – promotor
mgr Marta Zalewska
Obrona: 19 kwietnia 2018 r.
Stopień nadano: 17 maja 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– dr hab. Dariusz Aleksander Rymar, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Plik do pobrania

Williama P. Alstona koncepcja języka religijnego. Analiza krytyczna

dr hab. Maciej Witek, prof. US – promotor
mgr Grzegorz Klicki
Obrona: 8 marca 2018 r.
Stopień nadano: 15 marca 2018 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza, Uniwersytet Opolski
– prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, Uniwersytet Szczeciński

Plik do pobrania

Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – promotor
mgr Aleksander Cywiński
Obrona: 27 lutego 2018 r.
Stopień nadano: 15 marca 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Plik do pobrania

Wzór społeczny starości w podręcznikach do gimnazjum

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – promotor
mgr Monika Kalinowska
Obrona: 27 lutego 2018 r.
Stopień nadano: 15 marca 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
– dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Plik do pobrania

Percepcyjno-motoryczna terapia umiejętności szkolnych uczniów klas I-III ze zdiagnozowanym zespołem hiperkinetycznym i dysleksją

dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US – promotor
dr hab. Lilianna Konopska – promotor pomocniczy
mgr Izabela Krempińska
Obrona: 1 lutego 2018 r.
Stopień nadano: 8 lutego 2018 r.
Recenzenci
– dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
– dr hab. Grzegorz Szumski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Plik do pobrania

Polityka Unii Europejskiej wobec Regionu Morza Bałtyckiego. Podejście makroregionalne i wielopoziomowe

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski – promotor
dr Artur Staszczyk – promotor pomocniczy
mgr Marta Szulc
Obrona: 31 stycznia 2018 r.
Stopień nadano: 8 lutego 2018 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
– dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Plik do pobrania

Zagadnienie godności osoby ludzkiej w ujęciu Roberta Spaemanna i Hansa Jonasa w kontekście postępu biotechnologicznego i biomedycyny

ks. dr hab. Wiesław Dyk, prof. US – promotor
mgr Robert Chalecki
Obrona: 19 stycznia 2018 r.
Stopień nadano: 8 lutego 2018 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Plik do pobrania

Współczesne próby naturalistycznego ujęcia doświadczeń mistycznych. Analiza krytyczna.

dr hab. Maciej Witek, prof. US – promotor
mgr Paweł Kordula
Obrona: 5 stycznia 2018 r.
Stopień nadano:
Recenzenci
– ks. prof. dr hab. Józef Bremer, Akademia Ignatianum w Krakowie
– dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński

Plik do pobrania

Znaczenie polityczne symboliki organizacji neonazistowskich w Republice Federalnej Niemiec
dr hab. Krzysztof Malinowski, prof. US – promotor
mgr Sławomir Ozdyk
Obrona: 25 października 2017 r.
Stopień nadano: 16 listopada 2017 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
– dr hab. Krzysztof Miszczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

Plik do pobrania

Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Republiki Turcji
dr hab. Jarosław Piątek, prof. US – promotor
dr Fuad Jomma – promotor pomocniczy
mgr Piotr Mszyca
Obrona: 12 października 2017 r.
Stopień nadano: 19 października 2017 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Hassan Jamsheer, Uniwersytet Łódzki
– dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna

Plik do pobrania

Człowiek w ujęciu Swamiego Vivekanandy. Tradycja a nowoczesność
dr hab. Jerzy Kochan, prof. US – promotor
mgr Marta Kaszubowska
Obrona: 17 października 2017 r.
Stopień nadano: 16 listopada 2017 r.
Recenzenci
– ks. dr hab. Wiesław Dyk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
– dr hab. Jacek Prokopski, Politechnika Wrocławska

Plik do pobrania

Stosunek władz administracyjnych do średniowiecznego dziedzictwa architektury i urbanistyki na Pomorzu Zachodnim (w granicach województwa szczecińskiego) w latach 1945-1970
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – promotor
mgr Arkadiusz Małecki
Obrona: 21 czerwca 2017 r.
Stopień nadano: 22 września 2017 r.
Recenzenci
– prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
– prof. dr hab. Czesław Osękowski, Uniwersytet Zielonogórski

Plik do pobrania

Duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947-1990
dr hab. Adam Makowski, prof. US – promotor
dr Tomasz Ślepowroński – promotor pomocniczy
mgr Zofia Fenrych
Obrona: 25 maja 2017 r.
Stopień nadano: 27 czerwca 2017 r.

Recenzenci
– prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Uniwersytet Wrocławski
– dr hab. Konrad Białecki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Plik do pobrania

Rozwijanie umiejętności uczenia się z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w liceum ogólnokształcącym

dr hab. Tomasz Zimny – promotor
dr Paweł Popek – promotor pomocniczy
mgr Anna Kowalik-Conder
Obrona: 15 maja 2017 r.
Stopień nadano: 27 czerwca 2017 r.

Recenzenci
– dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. WSB, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
– dr hab. Ewa Szadzińska, Uniwersytet Śląski

Plik do pobrania

Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych
prof. dr hab. Barbara Kromolicka – promotor
mgr Anna Linka
Obrona: 28 lutego 2017 r.
Stopień nadano: 9 marca 2017 r.

Recenzenci
– dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
– dr hab. Beata Bugajska, Uniwersytet Szczeciński

Plik do pobrania

Działania zbrojne Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie na przykładzie I Batalionu Oddziałów Hrubieszowskich BCh Stanisława Basaja „Rysia” w latach 1942-1944
dr hab. Ryszard Tomczyk, prof. US – promotor
dr Barbara Patlewicz – promotor pomocniczy
mgr Szymon Solak
Obrona: 12 stycznia 2017 r.
Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

Recenzenci
– prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
– prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Plik do pobrania

Książę Jan Fryderyk i jego dwór
prof. dr hab. Radosław Gaziński – promotor
mgr Monika Ogiewa-Sejnota
Obrona: 12 stycznia 2017 r.
Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

Recenzenci
– dr hab. Andrzej Kamieński, prof. PAN, Polska Akademia Nauk
– dr hab. Paweł Gut, Archiwum Państwowe w Szczecinie

Plik do pobrania

Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczpospolitej Polskiej
prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US – promotor
dr Marcin Orzechowski – promotor pomocniczy
mgr Arkadiusz Krawcewicz
Obrona: 11 stycznia 2017 r.
Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

Recenzenci
– prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
– prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański

Plik do pobrania

Kompetencje nauczycieli języka niemieckiego w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w liceach ogólnokształcących
dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US – promotor
mgr Beata Stelter
Obrona: 5 stycznia 2017 r.
Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

Recenzenci
– prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
– dr hab. Małgorzata Kabat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Plik do pobrania

Sylwetki cesarzy kryzysu III wieku w historiografii późnego antyku
dr hab. Danuta Okoń, prof US – promotor
mgr Michał Baranowski
Obrona: 22 grudnia 2016 r.
Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

Recenzenci
– prof. dr hab. Adam Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski
– dr hab. Robert Suski, Uniwersytet w Białymstoku

Plik do pobrania

Proces archiwotwórczy i problemy opracowania akt Urzędów Bezpieczeństwa-Służby Bezpieczeństwa w województwie szczecińskim w latach 1945-1990
prof. dr hab. Radosław Gaziński – promotor
dr Zygmunt Kozak, Uniwersytet Szczeciński – promotor pomocniczy
mgr Tomasz Błaszak
Obrona: 1 grudnia 2016 r.
Stopień nadano: 8 grudnia 2016 r.

Recenzenci
– dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– dr hab. Paweł Gut, Archiwum Państwowe w Szczecinie

Plik do pobrania

Relacje Polaków z innymi narodami i grupami etnicznymi w Mandżurii w latach 1898-1949
prof. dr hab. Andrzej Furier – promotor
mgr Anna Faryńska
Obrona: 20 października 2016 r.
Stopień nadano: 10 listopada 2016 r.

Recenzenci
– prof. dr hab. Wojciech Materski, Polska Akademia Nauk
– dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Plik do pobrania

Relacja mistrz-uczeń w edukacji akademickiej na przykładzie artystycznej szkoły wyższej
dr hab. Anna Murawska, prof US – promotor
mgr Teresa Andrzejewska
Obrona: 14 października 2016 r.
Stopień nadano: 10 listopada 2016 r.

Recenzenci
– dr hab. Urszula Szuścik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
– dr hab. Anna Sajdak, Uniwersytet Jagielloński

Plik do pobrania

Konflikt w zachodniosudańskim regionie Darfur i jego uwarunkowania w okresie od 2003 do 2011 r.
dr hab. Maciej Ząbek, prof UW – promotor
dr Luiza Wojnicz-Smal, Uniwersytet Szczeciński – promotor pomocniczy
mgr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa
Obrona: 13 października 2016 r.
Stopień nadano: 13 października 2016 r.

Recenzenci
– prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski

Plik do pobrania