Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się 
znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Od dnia 12 listopada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło nabór wniosków w ramach projektu „Doskonała nauka”.

Program ma wspierać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki działające na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Szczegóły dotyczące programu „Doskonała nauka w linku:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a19a56277c3622560b4517bf20a08e10.pdf