Uwaga studenci pierwszego roku studiów I-go stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 DNIA 15 MAJA 2023 ROKU RUSZAJĄ ZAPISY NA OBOWIĄZKOWE WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE

 

Zapisów dokonywać można poprzez platformę e-proDziekan wybierając w menu „wybory i deklaracja rat” – w tym miejscu wybierając wybór odnośnie „wykładu ogólnouczelnianego”. Proszę zapoznać się z propozycjami na poszczególne semestry, otworzyć opis danego przedmiotu (sylabus) oraz dokonać wyboru jednej propozycji wykładu NA SEMESTR 3 i SEMESTR 4.

!!! WAŻNA INFORMACJA dla studentów kierunków anglojęzycznych:

  • BUSINESS MANAGEMENT,
  • GLOBAL COMMUNICATION,
  • ECONOMICS AND IT APPLICATIONS
  • SOCIAL SCIENCES)

Studenci kierunków anglojęzycznych są zobligowani do wyboru propozycji wykładu ogólnouczelnianego prowadzonego w języku angielskim.

 

!!! IMPORTANT INFORMATION for students of English-speaking faculties:

  • BUSINESS MANAGEMENT,
  • GLOBAL COMMUNICATION,
  • ECONOMICS AND IT APPLICATIONS
  • SOCIAL SCIENCES)

Students of English-speaking faculties are obliged to choose the proposal of a university-wide lecture conducted in English.

 

Po wyborze i potwierdzeniu jego poprzez przycisk „zapisz” pojawi się komunikat potwierdzający prawidłowość danej czynności lub błąd. 

Wyboru można dokonać tylko w terminie od 15.05.2023 do 28.05.2023

 

Po jego upływie nastąpi pobranie danych i przypisanie do danego wykładu oraz potwierdzenie jego uruchomienia.

WAŻNE: zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zapisania się na nie co najmniej 20 osób!

 

UWAGA:

Studenci, którzy we wskazanym terminie nie dokonają wyboru lub wybiorą zajęcia, na które zapisze się mniej niż 20 osób wymaganych do uruchomienia,  zostaną przypisani administracyjnie do losowo wybranych zajęć.