Pani Marlenie Borowicz-Nowakowskiej
składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca

Dziekani oraz Koleżanki z Sekcji ds. kształcenia WNS oraz Sekcji ds. Studenckich WNS