Koło Naukowe Pedagogów Młodzieży „Young Power” organizuje 2 czerwca o godzinie 15.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych US, w sali 026 4-godzinne warsztaty z zakresu wiedzy o osobach głuchych i polskim języku migowym „Migaj z nami”, które poprowadzi tłumaczka i lektorka PJM Anna Wojciechowska.

Oferta jest skierowana do studentów Instytutu Pedagogiki US. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt ze z panią dr Małgorzatą Mikut: malgorzata.mikut@usz.edu.pl