Uwaga studenci wszystkich pierwszych roczników.

Termin zrealizowania  obowiązkowego szkolenia  BHP / część teoretyczna/ został przedłużony do dnia 02.02.2023 r.

Osoby, które nie zrealizowały szkolenia powinny do wskazanego terminu zrealizować test na platformie MS TEAMS.

Poniżej podajemy kody zespołu:

– 1 rok I st. stacjonarne, 1 rok jednolite magisterskie stacjonarne  kod zespołu: Rixtpqg

– 1 rok II st. stac. i niest., 1 rok I st. niest., 1 rok jednolite magisterskie niest. kod zespołu: pyx5jxs