Prosimy o zapoznanie się z informacjami

 

Dokładne informacje dotyczące świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024 zamieszczone są na stronie:

https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/

Instrukcja elektronicznego składania wniosków jest zamieszczona na stronie internetowej uczelni w zakładce Studenci – Stypendia:

https://studenci.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Instrukcja-23.24.pdf