W czwartek 23 stycznia Wydział Nauk Społecznych odwiedził szczególny gość – kpt. Łukasz Adamiak, Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie Delegatury ABW. Spotkanie cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem  – zabrakło nawet foteli dla zgromadzonych studentów z kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Bezpieczeństwo Narodowe, prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Nie brakowało za to ciekawych anegdot i opowieści o służbie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także praktycznych informacji o procedurze kwalifikacyjnej.