W związku z wdrażaniem w Uczelni nowego systemu informatycznego została dla Państwa udostępniona strona o nazwie Platforma Studenta (PS), znajdująca się pod adresem https://ps.usz.edu.pl 

Docelowo Platforma Studenta zastąpi obecny system e-Dziekanat. Platforma Studenta będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne udostępnione funkcjonalności i widoki np. wybór przedmiotów, ankietyzacja, wnioski stypendialne (o których będą Państwo informowani przez poszczególne dziekanaty).

 

S E R D E C Z N I E   Z A C H Ę C A M Y   P A Ń S TWA   

D O   Z A P O Z N A N I A  S I Ę   Z   N OWĄ   P L A T F O R M Ą

 

WA Ż N E I N F O R M A C J E
Logowanie do systemu z pomocą adresu https://ps.usz.edu.pl lub linku podanego na głównej stronie każdego z wydziałów, w sekcji „Na skróty” odbywa się przez podanie na głównej stronie Platformy Studenta IDENTYFIKATORA, którym jest Państwa adres mailowy w formacie nr_albumu@stud.usz.edu.pl oraz HASŁA, czyli aktualnego hasła do tej poczty w domenie stud.usz.edu.pl.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Problemy związane z Platformą Studenta należy zgłaszać bezpośrednio do Państwa dziekanatu.