Pismo okólne nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19

 

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania, pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tryb i zasady wykonywania pracy zdalnej na uczelni, pozostają bez zmian.

Pismo okólne nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19