Zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o prawie Unii Europejskiej. Organizatorem Konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w 2020 roku 70. rocznicy podpisania Deklaracji Schumana oraz 20. rocznicy przyjęcia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności prawa europejskiego.

Nagrodą główną jest wyjazd do Brukseli ufundowany przez Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Za zajęcie II i III miejsca czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Studenci chcący formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://forms.gle/82csJxeHdiFiW6HQ9 

od 07. stycznia do 24. lutego 2020 roku.

I etap Konkursu odbędzie w sali 217 w budynku Wydziału Prawa i Administracji US przy ul Narutowicza 17a w dniu 03.03.2020 roku w godz. 10:00 – 11:00.

REGULAMIN KONKURSU

HARMONOGRAM KONKURSU

LISTA ORZECZEŃ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

ZAGADNIENIA I LITERATURA