Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 maja 2020 r. informujemy, że Dzień Rektorski, ustalony na 21 maja 2020 r., został odwołany.

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Szczecińskim.

POBIERZ