Przypominamy studentom pierwszych lat o odbyciu obowiązkowego szkolenia e-learningowego.

Przedmiot szkolenie e-learningowe będzie się odbywało na platformie e-learningowej, dostępne do końca semestru pod adresem:

https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=510