Uwaga Studenci,

informujemy o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia bhp dla studentów studiów stacjonarnych 1 roku: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich.

Szkolenie praktyczne

Termin szkolenia: 10.02.2023r., godz. 10.00-11.00, sala 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie

Szkolenie teoretyczne

Dostępne na Platformie MS TEAMS, kody do zespołów:

– st. stacj. pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie kod: : rixtpqg