Zachęcamy Studentów do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac naukowych związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina. Szczególnie tych, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Miasta bądź też proponują nowe rozwiązania projektowe i organizacyjne oraz kreują pozytywny wizerunek działań na rzecz ożywienia szczecińskiego obszaru metropolitalnego. 

O Nagrodę Prezydenta Miasta mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, dostępnym na stronie internetowej www.stypendia.szczecin.eu. 

Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl.

Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala 62), wówczas elementy zgłoszenia, o których mowa w § 2. w ust. 4 wyżej wskazanego Regulaminu, należy przekazać na nośniku elektronicznym (pendrive), z dopiskiem na kopercie „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową”. 

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lipca do 30 września 2023 r.