KOMUNIKAT NR 2/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie postępowania w przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2, w szczególności z zawieszeniem działalności dydaktycznej zwracam się z uprzejmą prośbą do wykładowców Wydziału Nauk Społecznych o utrzymywanie stałego i systematycznego kontaktu
z grupami ćwiczeniowymi, wykładowymi, laboratoryjnymi i seminaryjnymi, tak by w jak najszerszym stopniu umożliwić studentom realizację treści programowych i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

W sposób szczególny apeluję do promotorów prac dyplomowych o pomoc i wsparcie dla studentów w ich działalności badawczej. Równocześnie mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo studentów zalecam zweryfikowanie stosowanych dotychczas technik i narzędzi badawczych wymagających bezpośredniego kontaktu studentów z otoczeniem i zastąpienie ich tymi, które mają charakter zdalny (m.in. wywiady telefoniczne, ankiety internetowe).

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US