25 kwietnia (wtorek) 2023 r. odbędzie się I Forum Kół Naukowych Wydziału Nauk Społecznych. Z upoważnienia p. dziekan dr hab. prof. US Ireny Ramik-Mażewskiej serdecznie zapraszamy studentów z Kół Naukowych na WNS do wzięcia udziału w wydarzeniu.


Program Forum Kół Naukowych (może ulec zmianie):
👉 Sesja plenarna: prezentacja kół – obszaru zainteresowań, W zależności od liczby zgłoszonych kół naukowych, czas prezentacji koła wynosiłaby ok. 10 minut.
👉 Sesja plenarna: dyskusja o roli, szansach i problemach kół naukowych.
👉 Sesja posterowa w holu przed Aulą.
👉Sesje panelowe z prezentacjami/referatami naukowymi studentów w zależności od liczby zgłoszeń. Przewidywany czas wygłoszenia referatu: 15 minut.

Propozycje referatów/posterów powinny mieścić się w dziedzinie nauk społecznych.

Formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://forms.office.com/e/R5ybBX2c3Q

Czekamy na zgłoszenia do końca marca 2023.

Przewidziane jest wydanie monografii pokonferencyjnej. Teksty mogą być nadsyłane do końca czerwca. Warunki redakcyjne zostaną wysłane w późniejszym czasie.