Harmonogram Dni Adaptacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH   <— pobierz

W trakcie Dni Adaptacyjnych – Komisja Rekrutacyjna (pokój 157, 164, 166, 170, 171, 172) potwierdzi za zgodność z oryginałem dokumenty, które zaczytałeś w systemie ERK w czasie postępowania rekrutacyjnego, a nie dostarczyłeś wcześniej.

Zabierz ze sobą :

– ankietę osobową,

– 1 zdjęcie,

– świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu), a w przypadku studiów II stopnia – dyplom i suplement.

 

Po spotkaniu z opiekunem roku udaj się do Dziekanatu (pokój 160,161) i ureguluj wszystkie sprawy formalne tj.:

– podpisz ślubowanie

– podpisz oświadczenie dot. RODO

– podpisz informację o opłatach

– odbierz legitymację studencką – UWAGA! warunkiem odebrania legitymacji jest dostarczenie wydrukowanego potwierdzenia uiszczenia opłaty 22 zł

Nr konta do wpłaty oraz nr faktury są dostępne na platformie E-proDziekan (w menu po lewej stronie wybieramy zakładkę Opłaty następnie zaznaczamy Zobowiązania i wpisujemy rok akademicki 2022/2023).

Jeżeli ktoś posiada legitymację wystawioną przez US to posługuje się nią nadal i nie należy uiszczać ponownie opłaty.