W związku ze złożonym wnioskiem Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych, w dniu 19 maja 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 15:00 ogłasza się godziny dziekańskie na Wydziale Nauk Społecznych dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych.