Uwaga studenci wszystkich pierwszych roczników.

Termin zrealizowania  obowiązkowego szkolenia  BHP / część teoretyczna/ został przedłużony do dnia 02.02.2023 r.

Osoby, które nie zrealizowały szkolenia powinny do wskazanego terminu zrealizować test na platformie MS TEAMS.

Poniżej podajemy kody zespołu:

studia stacjonarne  i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie : Rixtpqg

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia i jednolite magisterskie : pyx5jxs