Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na Giełdę Pracy, która odbędzie się 20 marca 2023 r. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US przy ul. Mickiewicza 64. Udział w tegorocznej Giełdzie Pracy zadeklarowało ponad 50 organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z ich wizytówkami dostępnymi na stronie www.gieldapracy.usz.edu.pl

Podczas stacjonarnego wydarzenia będzie można spotkać się z przedstawicielami różnych firm i instytucji. Bezpośredni kontakt to doskonała okazja do tego, aby poznać rynek pracy, pracodawców i ich oczekiwania względem umiejętności i kompetencji kandydatów do pracy, ale także oferty pracy/staży/praktyk.

Ponadto, uczestnicy Giełdy Pracy mogą skorzystać także z porad ekspertów takich instytucji jak np. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Tegoroczną Giełdę Pracy tworzyć będą następujące elementy:

1. prezentacja pracodawców – 20 marca 2023 r. w godz. 10:00 – 14:00, na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US (ul. Mickiewicza 64) przedstawiciele pracodawców spotkają się ze studentami i absolwentami w ramach stacjonarnych stanowisk.

2. wstępne indywidualne rozmowy rekrutacyjne – pracodawcy, po wcześniejszej rekrutacji kandydatów, przeprowadzą wstępne rozmowy rekrutacyjne online. Pracodawca i kandydat spotkają się online według ustalonego harmonogramu. Zgłoszenia kandydatów na wstępne rozmowy rekrutacyjne przyjmowane są do 13 marca 2023 r. >tutaj< 3. baza ofert pracy/praktyk/staży – zamieszczona na platformie https://abk-usz.jobteaser.com. Każdy Pracodawca może bezpłatnie, samodzielnie zamieścić swoje ogłoszenia. Baza jest aktualizowana na bieżąco, a kandydaci mogą z niej skorzystać nawet po zakończonym wydarzeniu.

4. webinary/filmy promujące pracodawców – materiały zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Akademickiego Biura Karier US. Osoby poszukujące pracy „telegraficznym skrócie”, dowiedzą się m.in. jak wygląda proces rekrutacji i ścieżka kariery w przedsiębiorstwach.

5. Katalog Pracodawców – gratka dla osób poszukujących pracy, praktyk, staży – w drukowanej publikacji rozdawanej bezpłatnie 20 marca wśród uczestników wydarzenia, można znaleźć opisy firm biorących udział w wydarzeniu, a zwłaszcza bezcenne KONTAKTY do osób, działów odpowiedzialnych za rekrutację.

6. stacjonarne warsztaty z praktykami – 20 marca br. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64 odbędą się warsztaty prowadzone przez ekspertów z firmy Deloitte oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”.

7. spotkania z doradcami zawodowymi – doradcy zawodowi z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia pomogą w przygotowaniu się do kontaktu z pracodawcami i podjęcia działań, zmierzających do zdobycia często pierwszego doświadczenia zawodowego. Na indywidualnych spotkaniach kandydaci mają możliwość przeanalizowania ofert pracodawców uczestniczących w Giełdzie Pracy pod względem swoich umiejętności i predyspozycji oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Rozmowa z doradcą zawodowym będzie także doskonałym przygotowaniem do rozmów rekrutacyjnych.

8. Podpisanie porozumień o współpracy z firmą Sii Sp. z o.o. i Szczecińskim Parkiem Naukowo- Technologicznym Sp. z o.o.

Tegoroczna edycja Giełdy Pracy uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecin, Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Patronat Medialny Radia Eska.