Pani dr hab. Annie Murawskiej, prof. US, Dyrektor Instytutu Pedagogiki

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składa Społeczność Wydziału Nauk Społecznych US