Pani profesor Teresie Żółkowskiej składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

Dziekani i współpracownicy Wydziału Nauk Społecznych