Kierunki realizowane na Wydziale Nauk Społecznych:

 • Animacja kultury – I i II stopień
 • Bezpieczeństwo narodowe – I i II stopień
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – I i II stopień
 • Management instytucji publicznych i public relations – I i II stopień
 • Pedagogika (profil ogólnoakademicki) – I i II stopień
 • Pedagogika (profil praktyczny) – I i II stopień
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite magisterskie
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w rozszerzoną edukacja artystyczną – I  stopień
 • Pedagogika specjalna – I i II stopień
 • Pedagogika specjalna – jednolite magisterskie
 • Politologia – I i II stopień
 • Praca socjalna – I i II stopień
 • Psychologia – jednolite magisterskie
 • Socjologia – I i II stopień