Dyscyplina: PEDAGOGIKA

ROK II – plan zajęć – semestr letni 2019/2020

ROK III – plan zajęć – semestr zimowy 2020/2021

ROK IV – plan zajęć – semestr zimowy 2020/2021

 

Dyscyplina: NAUKI O POLITYCE

  • Praktyka (prowadzenie lub współuczestnictwo) – należy realizować zgodnie z indywidualnym przydziałem zajęć dydaktycznych według harmonogramu (planu) zajęć dla właściwego kierunku
  • Seminarium doktoranckie – odbywać się będzie w terminach i godzinach ustalonych indywidualnie z promotorem

Plan zajęć – semestr letni 2019/2020

Plan zajęć – semestr zimowy 2020/2021

 

Nauki o polityce – III rok (semestr letni 2020/2021)

Termin zajęć: środa 15:35- 17:15

Wykład monograficzny: Europejska współpraca transgraniczna:

Kod: mxl48v9