Od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Patrz:

Rekrutacja – Szkoła Doktorska >>>
Elektroniczna rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej >>>

Wydział Nauk Społecznych prowadzi naukę na 4-letnich studiach III stopnia w dyscyplinach naukowych:

  • nauki o polityce
  • pedagogika